Regulamin konkursu

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest przeprowadzany przez firmę ELECTRO Przemysław Sprawka (NIP 6462695169) zarządzającą sklepem www.skleptermowizja.pl.
2. Konkurs jest ogólnopolski i trwa od 1. września do 31 października 2022 do północy.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem lub loterią i jego wynik nie zależy od losowania ani jakiegokolwiek przypadku.
4. Konkurs odbywa się w mediach społecznościowych organizatora – na stronie www.skleptermowizja.pl., a jego zasady zostały ściśle określone w paragrafie 2.
5. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2022.

§2 ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a) Zamieszczenie zdjęcia w formie komentarza pod postem konkursowym na stronie facebookowej organizatora Sklep Termowizja (www.facebook.com/skleptermowizja) przedstawiającego “piękno łowiska” uczestnika do końca roku (do 31 października 2022).
b) W konkursie mogą uczestniczyć krajowi myśliwi posiadający uprawnienia selekcjonerskie, ważną legitymację PZŁ, pozwolenie na broń oraz zaświadczenie o przystrzelaniu broni.

2. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć (zamieszczonych pod postem konkursowym w formie komentarza) jury organizatora wybierze jedno, którego autor otrzyma nagrodę.
3. Jury tworzą właściciel sklepu oraz powołany przez niego zespół.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 listopada 2022, a laureat zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych organizatora – na Facebooku w formie komentarza pod postem konkursowym i/lub kolejnego posta.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z uczestnikami konkursu za pomocą Messengera (Facebook).
6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

§3 NAGRODY

1. Nagroda to dwudniowe polowanie na byka Daniela na terenie OHZ Kobiór.
2. Składowe nagrody to: transport podczas polowania, nocleg, preparacja i wykup trofeum.
2. Nagroda zostanie zrealizowana w listopadzie 2022, w terminie uzgodnionym z organizatorem.
3. Przekazanie nagrody odbędzie się poprzez zaproszenie zwycięzcy do odbioru upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego.

§4 ZMIANY W REGULAMINIE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie.

§4 DANE OSOBOWE

1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie zwycięzcy konkursu, wyłącznie w zakresach potrzebnych do realizacji przekazania nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Konkurs nie jest organizaowany ani wspierany przez właściciela Facebooka.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu